Home » Stubëll e Epërme, aty ku 116 vite u themelua shkolla e parë shqipe e Dardanisë