Home » “Fani në rrjedhat e Historisë” me autor Preng Vorfi, një monografi e detajuar historike për krahinën e Fanit.