Home » Battisa Pellegrini: Nëse një person si Bib Doda, diplomat dhe luftëtar në të njëjtën kohë, do të…. fati i Shqipërisë do kishte qenë ndryshe.