Dr. Nusha Zhuba- Romë, Guri i Xhuxhës nis të flasë.

Shënim. Dr. Nusha Zhuba ka gradën shkencore marrë në Romë si studiuese e gjuhëve të … Vazhdoni me leximin e Dr. Nusha Zhuba- Romë, Guri i Xhuxhës nis të flasë.