Home » ish ushtarakë e artistë të ansamblit “Mirdita” Mjeshtër i Madh