Home » ishte ndërtuar kisha e Gëziqit. Mirdita kështu vërtetohet mirë se