Home » Mungada e Malit të Shejtë kishte 72 mungarë.